Handelskammeret

Årsrapport 2019

Handelskammer­virksomheten

 

Drammens Handelskammer ønsker velkommen i nyrenoverte og imøtekommende lokaler.
Innflytting var oktober 2019.

Drammen Chamber of Commerce er en del av et verdensomspennende handelskammersystem. En rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal sertifiseres av et handelskammer (Chamber of Commerce) før de blir godkjente som fullverdige.

Drammens Handelskammer tilbyr manuell sertifisering av eksportdokumenter, mulighet for online sertifisering blir lansert 1. mars 2020 som da ved hjelp av programmet eCertify gir mulighet til å  sende inn sine eksportdokumenter til handelskammeret elektronisk.

Vi utsteder også ATA-carnet. Dette er et internasjonalt tollpass som tillater midlertidig toll- og avgiftsfri import av varer med varighet inntil ett år. ATA-Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger finnes i ett dokument.

Salg av handelskammertjenester gir et betydelig bidrag til foreningens øvrige drift.

Les mer om våre handelskammertjenester her:
https://nfdr.no/handelskammer-om-handelskammeret/handelskammeret