Kort om Næringsforeningen

Årsrapport 2019

STIFTET 1. MARS 1847

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Foreningens visjon er:

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter,
hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Vi har to hovedoppgaver:

Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for dette er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Vi er organisert langs to akser:

En geografisk som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande.
En bransje-/temaakse med våre nå 8 ulike nettverk.
* Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av Næringsforeningens styre og administrasjon.
Næringsforeningen i Drammensregionen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

I 2019 gjennomførte vi 88 åpne møter/konferanser. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for medlemmene deres, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammer-virksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på totale 38,1 millioner kroner. Dette gjør oss til Norges tredje mest solide næringsforening i Norge etter Bergen og Stavanger.

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet til 2020 11 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er landets fjerde største næringsforening med 945 medlemmsberdifter ved utgangen av 2019.

Medarbeidere 2019

Rune Kjølstad

Daglig leder

Cecilie Bjørgan Brunsell

Leder strategi og næringsutvikling

Trude Ween Rustad

Leder administrasjon og kommunikasjon

Tone Sørensen

Prosjektleder

Hilde Fevang

Handelskammer- og adm. konsulent

Toril Berg van Putten

Handelskammer- og adm. konsulent

Adnan Afzal

Fagleder samfunn og
innovasjon

Tom Wang

Markedssjef
Ansatt nov. 2019

Lisbeth Torkildsen

Prosjektleder Etablererveiledning

Liv Gaarder-Larsen

Prosjektleder Internasjonale Drammen

Natia Chkhetiani

Prosjektkoordinator Mentorordningen Internasjonale Drammen

Anniken Aasen Thommessen

Prosjektmedarbeider
Sluttet aug. 2019

Styret i Næringsforeningen 2019

Foran f.v.: Eva Sundberg, Elisabeth Lohk, Terje Gundersen og Mette Lindberg.
Bak f.v.: Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen) Kåre Rødssæteren, Sondre Nygaard og Bjørn Breian. Ikke tilstede: Nina Cecilie Solberg og Heine Lund-Olsen

 Foto: Sønstrød Fotografene