Kommunikasjon

Årsrapport 2019

Næringslivsmagasinet Drammen24

 Næringsforeningen ga ut næringslivsmagasinet Drammen24 tre ganger i 2019.

Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen. Det fokuseres på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, å profilere Drammensregionen utad, samt å være et utstillingsvindu for næringslivet. Drammen24 distribueres direkte til kontaktpersoner i Næringsforeningens medlemsbedrifter og til samtlige bedrifter i utvidet Drammensregion. Magasinet finnes også i et stort antall resepsjoner og offentlige møteplasser.

Alle tidligere utgaver av Drammen24 papirmagasin finner du her

www.drammmen24.no (nå www.vikenvest.no) er digitalversjonen av magasinet.

Styret vedtok i 2019 å redusere antall utgivelser av papirutgaven i 2020. Årsaken til dette er analyser som viser at papirutgivelsene ikke var bærekraftig hverken økonomisk eller miljømessig.

Det vil i stedet bli satset ytterligere på digitalutgaven, og denne vil komme i ny drakt fra 2020. Digitalutgaven av magasinet vil også i større grad bli speilet på Næringslivets nettsted nfdr.no for å skape økt gjensidig lesertrafikk.

Andre kommunikasjonskanaler

I tillegg til Drammen24 har Næringsforeningen et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Nettstedet www.nfdr.no er på mange måter «navet» i vår kommunikasjon med over 165.400 sidevisninger i 2019. Hele 88 aktiviteter ble tilbudt via siden. Digitalutgaven av Drammen24 legges ut på nfdr.no og genererer mye trafikk.

Av våre sosialemediekanaler er facebook den største og viktigste kanelen.

I 2019 hadde vi på facebook totalt 2.761 følgere.

Instagram hadde vi pr. 31.12.2019 rett over 500 følgere.

LinkedIn hadde vi 397 følgere pr. 31.12.2019.

Invitasjoner og nyhetsbrev sendes pr. mail til våre nærmere 1.000 medlemsbedrifter – ca. 3.300 mailadresser.

Gå til hjemmeside for Nærinsgforeningen

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

Følg oss på LinkedIN