Samarbeidsrelasjoner

Årsrapport 2019

Buskerud fylkeskommune

Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklingsprosjekter. Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Buskerud og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Næringsforeningen i Drammensregionen  har en samarbeidsavtale hvor formålet er å regulere det overordnede strategiske samarbeidet mellom Næringsforeningen og USN innen felles prosjekter, initiativ og øvrig samarbeid for å styrke nærings- og arbeidslivet og akademia i regionen.

 

Det er foreløpig satt opp fem konkrete samarbeidsprosjekter:

  1.  Programråd: Deltagelse fra Næringsforeningen i aktuelle programråd ved USN.
  2. Bransjenettverk: Deltagelse fra USN i Næringsforeningens «Nettverk for kompetanse og utvikling», samt å utvikle felles nettverk innen helse og andre næringer der det er sammenfallende interesser.
  3. Drammen helshub: Partene skal samordne sitt arbeid når det gjelder etablering av en helsehub ved nye Drammen sykehus. Et slikt tiltak er viktig for en positiv utvikling av arbeidslivet i regionen og for arbeidet med å etablere en helseklynge.
  4. Vekstbarometer: Partene skal samarbeide om å etablere et vekstbarometer for Drammensregionen.
  5. Studentrelaterte virksomheter: Det nåværende mentorprogrammet, der USN og Næringsforeningen samarbeider, skal videreutvikles med nye elementer.

Strømsgodset

Næringsforeningen valgte i 2016 å bli en formell samarbeidspartner til Strømsgodset, etter mange år med samarbeid på flere områder. Strømsgodset samler en betydelig andel av næringslivet i Drammensregionen. Det ønsker vi å være en del av.

Drammen Håndballklubb

Næringsforeningen inngikk i 2017 et samarbeid med Drammens Håndballklubb for å synliggjøre oss bedre på andre arenaer hvor næringslivet møtes.

Næringsforum Oslofjord Vest

Næringsforum Oslofjord Vest er et erfaringsutvekslingsforum for næringsrådene i Nedre Buskerud, samt Asker og Bærum.