Leder

Årsrapport 2019
 

2019 – NÆRINGSFORENINGEN MED NY GIV

Næringsforeningen i Drammensregionen har gjennom fjoråret preget vår region ved vårt politiske arbeid, gjennom media, ved våre kontaktskapende arrangementer og de mange initiativ og tiltak vi gjennomfører.

Vi har vedtatt en ny strategiplan som skal gis oss mer tydelighet og styrke på våre utvalgte sektorer. Vi skal satse smalere og tyngre der vi satser, vi skal arbeide mer konsentrert på færre områder. Bærekraft skal prege alt vi gjør. Dette skal løfte næringslivets posisjon og omdømme i regionen – til beste for våre nær 1000 medlemsbedrifter og de mange bedriftene som vurderer medlemskap.

Vårt arbeid i 2019 ble i stor grad preget av den omfattende ombyggingen av våre kontor- og møteromsfasiliteter. Men ikke minst – 1. januar 2020 var en merkedag for foreningen. Tre kommuner ble «Nye Drammen» med mer enn 100 000 innbyggere, og vi omorganiserte mye av vårt arbeid. Våre lokale næringsråd fikk ny struktur. Vi skal heretter være enda tettere på de viktigste samfunnsmessige utviklingstrekk.

2019 ble også det første hele året med ny daglig leder som har satt sitt tydelige og positive preg på virksomheten.

Disse administrative og organisasjonsmessige endringene har lagt nye og interessante rammer for foreningen.

Næringsforeningen i Drammensregionen har som mål å forankre denne regionen som den mest attraktive og næringsvennlige regionen på Østlandet. Intet mindre – men absolutt realistisk.

Vår næringsforening har den høyeste aktiviteten blant næringsforeningene på Østlandet. Vi har gjennom år etablert oss med et omfattende antall møter, konferanser, kurs, studieturer og kontaktmøter. Dette gir styrke og posisjon i disse foranderlige tider.

Vi er anerkjent som en gründerregion, er midt i smørøyet kommunikasjonsmessig med veier, jernbanelinjer og havn sentralt i byen, vi har et fruktbart avtalesamarbeid med vårt nye «Universitetet i Sørøst-Norge», vi har fjord og elv med naturen tett på – og vi står foran omfattende utbygginger av både næringsbygg og boliger.

Drammen Nye Sykehus åpner 21. mai 2025 med 4500 arbeidsplasser. Et high-tech, bærekraftig sykehus på Brakerøya.  Sykehuset blir en sentral del av Drammen Helsepark – som er under utvikling. Deres visjon er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning og forskning, behandling og næringsutvikling. Fjordbyen som blir en del av området, skal bygges ut med 10 000 nye boliger. Jernbanebygg og -anlegg skal moderniseres for milliarder.

Vi har løftet frem bærekraft som et av våre mest sentrale satsingsområder. Vi ønsker å være en aktiv part i å sikre et samfunn i balanse for våre etterkommere. Ved grønn innovasjon og høyteknologiske tiltak skal vi bygge morgendagen

Vi ønsker gjennom samarbeid, dialog og påvirkning å utvikle gode relasjoner som gir tillit. Skape resultater og løfter regionen frem. I Nye Viken med 51 kommuner er Drammen den nest største kommunen, ikke langt etter Bærum. Men foran Nye Asker, Nye Lillestrøm og Fredrikstad. Kjøttvekten teller også her.

Vi gleder oss til en utvikling i samarbeid med ny ledelse i Drammen og Øvre Eiker kommuner og med en gjenvalgt ledelse i Lier. Som del av nye Viken fylkeskommune har vi imidlertid et langt bredere og mer ambisiøst perspektiv – utover egen region. Vi ønsker å ta en næringsmessig lederrolle i landets største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med tillegg av hovedstaden og Vestfold/Telemark fylke har vi ca. 2 millioner mennesker innen en times kjøring. Det gir perspektiver – og muligheter!

Vi har vedtatt en ny strategiplan som skal gis oss mer tydelighet og styrke på våre utvalgte sektorer. Vi skal satse smalere og tyngre der vi satser, vi skal arbeide mer konsentrert på færre områder.

Terje Gundersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen