Medlemmer

Årsrapport 2019

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2019 hadde Næringsforeningen 945 medlemmer, hvorav de største bransjene er:

  • Konsulent/IKT/Reklame og media: 13 %
  • Byggenæringen: 12 %
  • Varehandel-detalj-engros: 9 %
  • Eiendom: 8 %
  • Industri: 5 %
Æresmedlemmer:
  • Emil Onshuus
  • Petter Langum
  • John Erik Nilsen