Programmer

Årsrapport 2019

Etablererveiledningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik. Tilbudet er for de som har en gründer i magen eller allerede er i oppstartsfasen.

Det gis tilbud om kurs, en til en veiledning og diverse arrangementer/eventer. Totalt ble det tilbudt nærmere 500 kursplasser/Gründerverksteder/Workshop innen økonomi, skatt/mva, budsjett/kalkyler, kommunikasjon og diverse kurs i sosiale medier i tillegg til forkurs for etablerere som arrangeres en gang pr måned. Av arrangementer nevnes praktisk

Det er i 2019 vært arrangert forskjellige arrangementer som; Pitch Night/Business Angels Norway Viken, Alternative finansieringsformer for oppstarts- og vekstbedrifter, Frokostmøte om produkt- og markedsutvikling, FuckUp Nights, Pitche trening, DNB NXT Drammen, StartUpp Buskerud og mange arrangementer med ulike temaer i uke 46 (Internasjonale Gründeruken). Det var ca.1100 påmeldte etablerere/gründere som benyttet seg av disse kostnadsfrie tilbudene.

Som en del av etablerertjenesten tilbys nettportalen minegenbedrift.no. Portalen er et verktøy for ulike faser i etableringsprosessen og linker direkte til instanser man kan ha nytte og hjelp fra. I tillegg gir den oversikt over aktuelle kurs og arrangementer for etablerere.

Alle tilbud i regi av etablererveiledningen er gratis for etablereren/gründeren.

Se egen nettside www.etablererveiledning.no for mer informasjon eller Om oss – årsrapport

 

Kompetansepluss midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter, og tildeles fra Kompetanse Norge årlig. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Næringsforeningen har, i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst, søkt og fått tildelt midler til kurs i arbeidsnorsk.  Kursene gjennomføres over samme lest og tilbys Næringsforeningens medlemsbedrifter. Kursene har meget god oppslutning.

https://www.kompetansenorge.no/