Prosjekter

Årsrapport 2019

Næringsvekst 2020

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst.

Prosjektet har fire hovedsatsningsområder: Besøksnæringen, Gründere, Eiendomsutvikling og Helse.

Drammen Works er prosjektets markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works og baseres på kommunikasjonsstrategien: Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

Les mer om hvorfor Drammen virker: https://drammenworks.no/ 

 

Overordnede mål for Næringsvekst 2020:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedkommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

Les mer om prosjektet på http://nv2020.no/

Prosjektets oppdaterte tidslinje på http://nv2020.no/tidslinje/

Internasjonale Drammen

Internasjonale Drammen (2016-2019) var et unikt samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og det offentlige. Næringsforeningen – næringslivets egen organisasjon bidro til å åpne dører, kartlegge bedriftenes behov og påvirke bedriftsledernes holdninger. Samarbeid mellom næringslivet og det offentlige var avgjørende for prosjektets vellykkede resultat.

Les sluttrapporten for prosjektet HER

 

Internasjonale Drammen – Mangfoldig næringsliv

Inkluderingsdugnaden Give a Job

Mentorordningen