Bildet over: – SATS PÅ BARNA: Assisterende generalsekretær i UNICEF; Kim Noguera Gabrielli, påpekte at investeringer i barna er lønnsomt for din bedrift. Foto: Børge Solem/Godt Sagt

BÆREKRAFT 2.019

– Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv. Vi håper at Bærekraft 2.019 gir inspirasjon og verktøy for å implementere bærekraft i bedriftenes fremtidige strategier.

Det uttalte leder av Næringsforeningen i Drammensregionen; Rune Kjølstad, under Bærekraftkonferansen 2.019 i Drammens Teater, en konferanse som etter tilbakemeldingene å dømme kan bli et fast innslag også i årene som kommer.

På programmet 22. mai sto hele 12 foredragsholdere fra ulike lokale og nasjonale selskaper, med sitt bidrag og fokus på nettopp bærekraft. Arrangør var Næringsforeningen i Drammensregionen, og spørsmålet som ble stilt var: Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?

GRØNN DUO: Konsernsjef KIWI; Jan Paul Bjørkøy(t.v.), og konserndirektør Infrastruktur, kommunikasjon og samfunnskontakt Glitre Energi ; Tore Morten Wetterhus fortalte om sitt unike grønne samarbeid. Foto: Børge Solem/Godt Sagt 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det er et stadig økende fokus på bærekraft i næringslivsammenheng, men hvordan implementerer vi bærekraft i bedrifter, og hvordan kan det påvirke lønnsomhet og bunnlinje i positiv retning? Det var det overordnede spørsmålet under konferansen.

SUKSESS: Det var mange gode tilbakemeldinger etter Bærekraftkonferansen i Drammens Teater: Foto: Drammen Works

Alle foredragsholderne som var representert på konferansen har valgt sine fokusområder som går inn under et eller flere av FNs 17 ulike bærekraftsmål. De har blant annet valgt ut bærekraftsmål innen luftkvalitet og klimautfordringer innen transport, bosituasjoner og smarte digitale løsninger som skal bidra til et bærekraftig samfunn.

Eiendomsdagen 2019

Eiendomsdagen i Drammen torsdag 7. november hadde over 400 påmeldte deltagere og fylte dermed den nye konferansesalen på Quality Hotel River Station til randen.

Sammen for Drammen

Den abdiserte skistjernen Marit Bjørgen gjestet Børsen torsdag 3. desember, i anledning frokostmøte arrangert av Ski NM 2020, Drammens Tidende og Næringsforeningen.